कृषि पर्यावरण

कृषि उत्पादन र वातावरण

माटो र वातावरणमा असर पर्ने काम आजको बढ्दो रासायनिक मल, किटनासक विषादी, रोगनाशक, ढुसिनशक, झारनाशक र माटोको जुकानाशक विषादीको प्रयोगले गरेको छ । प्रयोग गर्दा सावधानी अपनाइएन भने प्रयोग कर्तामा नै घातक बन्न जान्छ ।