समाचार

काँक्रा तथा फर्सीमा लाग्ने डाउनी मिल्ड्यु रोगको लक्षण तथा व्यवस्थापन

लक्षणः यो रोग काँक्रो तथा फर्सीमा बढी मात्रामा देखा पर्दछ । पातको माथिल्लो सतहमा हल्का खैरो रङ्गका   धब्बाहरु केहि उठेका जस्ता देखिन्छन । पातको तल्लो सतहमा सेतो देखि धमिला ढूसी देखिन्छन । ती पातहरु पातहरू छिट्टै सुक्दछन । फलस्वरुप  बोटलाई समेत असर पुर्याउदछन ।  

व्यवस्थापनः 

रोग रहित क्षेत्रको स्वस्थ बीउ मात्र प्रयोग गर्ने ।

बीउ उपचार गरेर तयार गरिएका विरुवा मात्र रोप्ने ।

रोगी बोट र अन्य झारपातहरू नष्ट गर्ने ।

Thiram 75% WS    २ ग्राम प्रति किलोको दरले बीउ उपचार गर्ने ।

फल नलागेको अवस्थामा भए कपर अक्सिक्लोराइड  विषादी २ देखी ३ ग्राम प्रति लिटर पानीका दरले मिसाई छर्कने । अथवा ःMancozeb 75% WP (Dithane M 45)  २ ग्राम अथवा Carbendazim 50% WP    १ ग्राम प्रति लिटर पानीका दरले मिसाई छर्कने । अथवा Dimethomorph 50% WP (Kingstival)  १.५ ग्राम पानीका दरले मिसाई छर्कने ।


03 Comments

Leave a comment